Cięcie stali Bydgoszcz

 

Jedną z realizowanych przez nas usług, jest cięcie stali. Cięcia metali wykonujemy z wykorzystaniem technologii cięcia plazmowego, materiały metaliczne i niemetaliczne - korzystając z technologii wodnej.

Dzięki połączeniu tych dwóch maszyn możemy realizować również cięcie hybrydowe.

Technika cięcia hybrydowego pozwala na połączenie zalet dwóch powyższych technologii.

Jako przykład niech posłuży poniższy opis wykonania detalu w tej technice.

Detal ma być podporą dla elementu maszyny. Bazą są dwie prowadnice, na których opiera się podpora natomiast element podtrzymywany mocowany będzie w prostokątnym otworze z czterema otworami do mocowania śrub.

W tym elemencie kluczowa jest jakość i dokładność wymiarowa wycięcia miejsc posadowienia i otworu oraz ich wzajemna geometria. Nie ma natomiast konieczności utrzymania wysokiej jakości obwodu detalu. Nie ma również konieczności utrzymania wysokiej dokładności wymiarowej pomiędzy krawędziami ustalającymi a obwodem detalu.

W pierwszym kroku wycinany jest obrys detalu za pomocą wycinarki plazmowej.

Cięcie obrysu

Następnie na przecinarce wodnej ustalany jest wspólny punkt referencyjny z krawędziami ciętymi za pomocą strumienia plazmy. Dokładność tego procesu w praktyce to około 0.5 mm – 1 mm. Taka relacja wymiarowa zaistnieje pomiędzy krawędziami ciętymi za pomocą plazmy i krawędziami ciętymi strumieniem wody. Czyli między krawędziami ustalającymi a obwodem detalu. Po ustaleniu punktu referencyjnego przecinarka wodna wycina resztę krawędzi detalu.

W ten sposób uzyskujemy krawędzie, które w zależności od potrzeb mogą być już gotowymi lub przygotowanymi pod obróbkę skrawaniem. Dzięki dokładności technologii waterjet wystarczy mały naddatek, a niepoddane wpływowi ciepła krawędzie nie utwardzają się. Czyni to obróbkę skrawaniem znacznie ekonomiczniejszą. Uzyskujemy w ten sposób również otwory pod gwinty, które wymagają tylko nieznacznej i szybkiej poprawki przed gwintowaniem (w niektórych przypadkach gwint można wykonywać bezpośrednio w wyciętym otworze).

Cięcie wodą

Ostatecznie uzyskujemy detal, spełniający wszelkie założenia konstrukcyjne, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów cięcia i skróceniu czasu wytworzenia względem cięcia samą wodą. W stosunku do cięcia wyłącznie plazmą, podstawową różnicą jest dokładność i brak stref wpływu ciepła przy relatywnie niewielkim zwiększeniu nakładów finansowych.

Detal finalny

W swojej ofercie DIAGNOSERW – oprócz cięcia stali – ma również regenerację, przebudowę i produkcję wałów napędowych oraz wyważanie i osiowanie wirników. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści pomoga Ci w wyborze najlepszego rozwiązania Twojego problemu.

Skontaktuj się z nami