Dla rolnictwa

Realizujemy regeneracje bębnów młócących, tnących oraz innych o podobnej charakterystyce.

Usługi przeprowadzamy zarówno w zakresie przywrócenia prawidłowej geometrii jak i samego wyrównoważenia bębnów. 
W znaczącej większości sytuacji kiedy bęben generuje duże drgania lub konieczna jest częsta wymiana łożysk przyczyną tego stanu jest rozważenie bębna. Rozważenie ma miejsce w dwóch przypadkach:
 

  • Pierwszy z nich to sytuacja kiedy ogólnie mówiąc geometria bębna nie została zmieniona. Ma to miejsce gdy odpadnie któryś z odważników wyrównoważających zainstalowanych pierwotnie przez producenta lub jakieś elementy zostaną nierównomiernie wytarte. Sytuacja taka ma miejsce również gdy dokonana zostanie jakaś naprawa. W powyższych przypadkach konieczne jest wyłącznie ponowne wyrównoważenie samego bębna.
  • Drugi przypadek występuje gdy naruszona zostanie geometria bębna. Może to nastąpić poprzez skrzywienie bębna pod wpływem uderzenia lub wysokiej temperatury (spawanie). Sytuacja taka ma również miejsce gdy dokonujemy naprawy któregoś z uchwytów noża tnącego lub gniazd do mocowania noży. Stała odległość noży od osi obrotu jest niesłychanie ważna. Zmiana odległości jednego uchwytu od osi obrotu nawet o kilka milimetrów  powoduje odsunięcie środka ciężkości od osi obrotu i zależnie od wagi noża może mieć (a zwykle tak jest) znaczący wpływ na wyrównoważenie bębna. W takim przypadku konieczne jest w pierwszej kolejności przywrócenie prawidłowej geometrii a dopiero potem wyrównoważenie bębna.

 
Częsty jest przypadek gdy bęben jest wyrównoważany bez przywrócenia pierwotnej geometrii. Praktyka taka jest bezcelowa gdyż mimo iż bęben jest w równowadze i obraca się bez drgań to po założeniu noży sytuacja znacząco się pogarsza lub wręcz osiąga stan w którym praca bębna jest niemożliwa.
 
W niektórych doraźnych przypadkach możliwe jest wyrównoważenie bębna bez przywrócenia geometrii. Wyrównoważenie takie należy jednak wykonać wraz z nożami. Nie jest to jednak rozwiązanie trwałe. Jego skuteczność będzie się dość szybko zmieniała wraz z nierównomiernie wycierającymi się elementami. W takim przypadku po założeniu kolejnego kompletu noży konieczne będzie ponowne wyrównoważenie. Jest to więc rozwiązanie mimo iż pozornie tańsze w końcowym rozliczeniu bardziej kosztowne.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści pomoga Ci w wyborze najlepszego rozwiązania Twojego problemu.

Skontaktuj się z nami